× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام ناخن کار تهران 1429 آگهی
دستیار ناخن
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
استخدام آرایشگرحرفه ای بامشتری درتمام لاینها
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
ناخنکار فوق حرفه ایی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دستیار ناخن مانیکور و پدیکور
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
استخدام ناخن کار حرفه ای ترجیحا با مشتری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
ناخن کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی ناخن کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
خانم ناخن کار فول مشتری در محله سعادت آباد
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به تمامی لاینهای آرایشگاهی زنانه تخصصی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
ناخن کار ، مژه کار و...بامشتری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت