× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام پرستار تهران 1236 آگهی
استخدامی40نفرخانم بیمارستان میلادسن 20تا 40
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمارستان
بیمه
فروشنده خانم بوتیک زنانه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه پوشاک
استخدام پرستار خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستار جهت مراقبت از سالمند خانم
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
پرستاری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به 15نفر خانم برای استخدام بیمارستان فارابی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمارستان
بیمه
پرستار نگهداری از زن و مرد مسن
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستار کودک تمام وقت خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
پرستار جهت نگهداری از دو کودک
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستار کودک و مادریار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت