× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارشناس بازرگانی تهران 358 آگهی
استخدام کارشناس بازرگانی در آرام پیشداد ارس آزما در محدوده سرو آزاد تهران
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
استخدام کارشناس بازرگانی در پترو تجهیز گیتی در محدوده باشگاه نفت تهران
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
انگلیسی
صنایع
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس بازرگانی داخلی در تکنولوژی های پیشرفته بهتاش در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام معاونت بازرگانی، مدیر بازرگانی و مدیر صادرات از 4 استان
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام معاونت بازرگانی، مدیر بازرگانی، مدیر فروش و مدیر صادرات از 4 استان
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در گروه صنعتی قشونی در محدوده فرمانیه تهران
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
انگلیسی
صنایع
فوق لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در باتیس ابزار شرق در محدوده منیریه تهران
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس بازرگانی (خرید خارجی و داخلی) و کمک حسابدار در تهران
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
انگلیسی
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس بازرگانی (خرید خارجی و داخلی) در کیارنگ صنعت در تهران
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در بدرتک الکتریک در سهروردی - باغ صبا تهران
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت