× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نظافتچی تهران 23 آگهی
نظافتچی جهت ساختمان اداری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نیروی نظافتی خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آبدارچی-نظافتچی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
چایی ریز و نظافت قهوه خانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سفره خانه سنتی
با جای خواب
مسئول خدمات
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هلدینگ
حقوق ثابت
استخدام نیروی خدماتی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت ازکی در تهران
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
به یک خانواده یا زوج ایرانی و افغان جهت سرایداری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارگر منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آبدارچی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
باغبانی ونظافت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمارستان