× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نظافتچی تهران 1477 آگهی
نظافتچی خانم شبانه روزی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیازمند نیروی خانم جهت انجام نظافت و آشپزی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نظافتچی خانوم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام روانشناس، نظافتچی و پرستار در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام آبدارچی و نظافت کار در توسعه صنایع نیمه رسانا در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام آبدارچی در محدوده جردن تهران
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
استخدام نیروی خدماتی و نظافت در آموزشگاه زبان ایرانمهر در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آموزشگاه زبان
بیمه
استخدام نظافتچی در محدوده آرارات تهران
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام نظافتچی در وندا طب یکتا در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نظافتچی خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت