× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نیروی خدماتی تهران 698 آگهی
نظافتچی منزل
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خانم جهت امور منزل نظافت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خدمتکار خانم جهت امور منزل
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستار کودک نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نظافت و امور منزل
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سرایدار مجرد یا زن و شوهر بدون بچه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
امور منزل و نظافت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خدمات منزل
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیروی خدماتی وپذیرایی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیروی خدماتی آقا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمارستان
با جای خواب