× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام منشی تهران 5292 آگهی
منشی مدیرعامل خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام منشی مدیر عامل با پاداش در محدوده ظفر تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی و مسئول دفتر در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
تایپ
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی و مسئول دفتر با بیمه در آور طرح کارینا در محدوده الهیه تهران
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزارهای office
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام منشی در آموزشگاه پیشکسوتان در محدوده تجریش تهران
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Word
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
استخدام منشی در وکیل سروش سلامیان در محدوده ظفر تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
استخدام منشی در رفاه خودرو پارسیان در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
بدون کارت پایان خدمت
استخدام ۷ عنوان شغلی در دریای آرام طلایی در تهران
ورودی
با سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
انگلیسی
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
هتل
منشی ادمین
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی مطب دندانپزشکی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مطب