× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام آرایشگر تهران 1712 آگهی
دستیار ناخن
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
آرایشگر ماهر یا نیمه ماهر و یک کار آموز با انگیزه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام مژه کار کوپ طراح بند ابرو
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دستیار ناخن
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
استخدام آرایشگرحرفه ای بامشتری درتمام لاینها
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیازمند آرایشگر ماهر و جوان ستارخان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگر آقا ماهر
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دستیار ناخن مانیکور و پدیکور
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
دستیار رنگ
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
مژه کار ماهر و اصلاح کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت