× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نیروی فنی تهران 308 آگهی
استخدام نیروی فنی برق و مکانیک
اختصاصی
بدون سابقه کار
برق
دارای کارت پایان خدمت
استخدام تکنسین فنی (مکانیک) در بهشت قندیل (چای دو غزال) در تهران
ورودی
با سابقه کار
مکانیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام 6 عنوان شغلی در بهشت قندیل (چای دو غزال) در تهران
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
انگلیسی
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام تکنسین فنی تعمیرات در ویژن پیک در فارس
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
الکترونیک
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
استخدام تکنسین فنی تعمیرات در ویژن پیک در فارس و خوزستان
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
الکترونیک
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
استخدام تکنسین فنی تعمیرات در ویژن پیک در خوزستان
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
الکترونیک
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
استخدام تکنسین فنی تاسیسات در شهرک صنعتی صفادشت تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام تکنسین فنی (تعمیرات و نگهداری) در شهرک صنعتی شمس آباد تهران
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام کارشناس فنی در پایا روش مالاگر در محدوده پونک تهران
ورودی
با سابقه کار
برق
بدون کارت پایان خدمت
استخدام تکنسین فنی در فر آب مجری زیست در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت