× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام آرایشگاه تهران 1573 آگهی
ناخنکار، رنگکار،مژه کار ،اپیلاسیونکار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
استخدام نیرو ناخن کار با تجربه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
اصلاح کار و وکس کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
مغازه از شما کار از ما
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
مانیکوریست و پدیکوریست آقا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
بیمه
دستیار خدمات سالن زیبایی،دستیار کراتین
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
منشی سالن زیبایی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
همکار آرایشگاه زنانه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
تکمیل کادر سالن آرایشی وزیبایی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
ناخن کار با تجربه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی