× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام آرایشگاه تهران 494 آگهی
استخدام آبدارچی در محدوده جردن تهران
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
استخدام آرایشگر در مرکز زیبایی نامی در شهریار تهران
ورودی
با سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
استخدام ناخن کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
دستیار سالن زیبایی بانوان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
دستیار رنگ و لایت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
دستیار ناخن
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
ناخنکار و پدیکوریست بصورت درصدی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
وردست و دستیار رنگ و مش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالن زیبایی
استخدام دستیار رنگ و لایت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه
دستیار ناخن
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آرایشگاه