× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام خانم تهران 54768 آگهی
کارمند اداری خانم جهت امور اداری
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند اداری خانم جهت انجام امور اداری
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
سالن کار خانم با سابقه کار
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
کارشناس الکترونیک خانم شرکت کیاصنعت
اختصاصی
بدون سابقه کار
نرم افزار proteus
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
مهندس معمار مسلط به رویت
اختصاصی
با سابقه کار
نرم افزار Auto CAD
معماری
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
کارشناس بازرگانی حوزه نفت و گاز
اختصاصی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
سالن کار خانم برای کافه-رستوران-قنادی
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
کارشناس مناقصه و پشتیبانی فروش
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
استخدام خانم منشی مجرد
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس حقوقی مسلط به امور اداری و حقوقی
اختصاصی
بدون سابقه کار
حقوق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه