× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام تهران 60406 آگهی
کارمند اداری خانم جهت امور اداری
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارمند اداری خانم جهت انجام امور اداری
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
اپراتور تزریق فوم سرد
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
آشپز آقا برای کار در کافه-رستوران-قنادی
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
سالن کار خانم با سابقه کار
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
کارشناس الکترونیک خانم شرکت کیاصنعت
اختصاصی
بدون سابقه کار
نرم افزار proteus
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس بازرگانی حوزه نفت و گاز
اختصاصی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
سالن کار خانم برای کافه-رستوران-قنادی
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
کارشناس مناقصه و پشتیبانی فروش
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
استخدام کارمند ، سرپرست کارگاه
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت