× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارگر ماهر پاکدشت - تهران 10 آگهی
استخدام کارگر انبار، اپراتور تولید، کارگر ماهر گوشت و مرغ و قصاب در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام ۶ عنوان شغلی در مجتمع صنایع غذایی مهیا پروتئین در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام کارگر فنی در گیتی آرای پارس در سمنان
ورودی
با سابقه کار
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام کارگر انبار، اپراتور تولید، کارگر ماهر گوشت و مرغ و قصاب در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام ۶ عنوان شغلی در مجتمع صنایع غذایی مهیا پروتئین در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
کارگر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارگر انبار، اپراتور تولید، کارگر ماهر گوشت و مرغ و قصاب در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
سنکگاری شعله های گاز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
با جای خواب
کارگر ساده و کارگر ماهر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
تراشکاری
بیمه
استخدام ۶ عنوان شغلی در مجتمع صنایع غذایی مهیا پروتئین در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه