× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام بسته بندی پاکدشت - تهران 40 آگهی
شرکت داروسازی کارگرساده راننده حراست موزع لیفتراک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کارگر ساده با جای خواب و غذا(کروسان و نان صنعتی)
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارخانه قطعات داخلی خودرو/راننده+موزع+کارگرساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
شرکت داروسازی/کارگرساده بسته بندی/خوابگاه غذا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کارخانه بزرگ شیرکاکائو/راننده+مامور پخش+کارگرساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
نیروی کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارگر در کارخانه با وعده غذا/ سرویس/بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام کارگر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
استخدام پرسنل خانم در یخچال سازی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
شرکت مربا و کمپوت با جای خواب کارگر
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب