× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارگر ساده پاکدشت - تهران 53 آگهی
استخدام کارگر ساده در مامازند-پاکدشت تهران
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام راننده پایه یک، کارگر آبکاری و کارگر انبار در تهران
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با خودرو
کارگر ساده آقا در کارخونه پودر کاکائو با جای خواب
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کارگر تولید و بسته بندی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نیازمند کارگر و کارمند در همه ی بخش های کارخانه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
به نیروساده تهیه غذا نیازمندیم وکمک اشپز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
استخدام کارگر بسته بندی و کارگر ساده تولید در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام کارگر ساده در مامازند-پاکدشت تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارگر ساده با جای خواب و غذا(کارخانه نودل و پاستا)
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
رویه کوب مبل ماهر یا نیمه ماهر و کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت