× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کرج 12153 آگهی
راننده نیسان یا ایسوزو یخچالدار
اختصاصی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارگرانبار /موزع انبار پخش
اختصاصی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
نگهبان شرکت پخش دارویی
اختصاصی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
شرکت پخش
جوشکار حرفه ای اکسی استیلن
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس بازاریابی و تبلیغات
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
جذب پرسکار نیمه ماهر
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
استخدام در مهماندار و آبدارچی
اختصاصی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
هلدینگ
استخدام خانم منشی مجرد
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
جوشکار حرفه ای آرگون (TIG)
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
ب تعدادی کارگر کارواش بی حاشیه و سالم نیاز داریم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارواش
با جای خواب