× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نظرآباد - البرز 228 آگهی
استخدام کارمند مالی در صنایع غذایی آقای لذیذ خوراک در نظرآباد البرز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام کارشناس مکانیک در صنایع غذایی سپاس مهر در البرز
ورودی
بدون سابقه کار
مکانیک
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس مکانیک و کارشناس کنترل کیفیت در البرز
ورودی
با سابقه کار
مکانیک
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در صنایع غذایی سپاس مهر در البرز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام در شرکت قهوه، کارگرساده، راننده، خوابگاه
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
کارخانه معتبر/رب گوجه/کارگر و راننده بامزایا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام سرپرست انبار در فرآوری فروکتوز ناب از تهران
ورودی
بدون سابقه کار
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام سرپرست انبار در فرآوری فروکتوز ناب از البرز
ورودی
بدون سابقه کار
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام 4 عنوان شغلی در فرآوری فروکتوز ناب از البرز
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام حسابدار در نظرآباد البرز
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه