× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کمک آشپز اصفهان 78 آگهی
کمک آشپز با تجربه حقوق ب
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
دستیار آشپز، پاره وقت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
صبحانه
نیروی سالندار خانم و آقا و کمک آشپز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کمک آشپز غذای ایرانی خانم یا آقا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کمک آشپز حرفه ای و کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
آشپز و دستیار آشپز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
بیمه
جذب آشپز و کمک آشپز و خدماتی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
کمک آشپز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالندار و کمک آشپز فست فود
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
نیازمند نیروی خانم و آقا جهت باغ رستوران
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب