× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام بسته بندی اصفهان 242 آگهی
استخدام در شرکت بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارگر ساده بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
استخدام چهار نفر خانم جهت بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیازمند همکار خانم جهت مونتاژ و بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
مهندس برق
ورودی
بدون سابقه کار
برق
بدون کارت پایان خدمت
کار بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانه تولید مواد غذایی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کارگر بسته بندی صیفی جات قلعه شور
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام آقا در تولیدی لباس و کیف و کفش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
دوزنده و بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت