× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام سالن دار اصفهان 103 آگهی
سالن دار-نیروی کار آشپزخانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
سالن دار و خدماتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سالندار، باریستا، کمک باریستا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
نیروی سالندار خانم و آقا و کمک آشپز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
گارسون و سالن دار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به تعدادی پرسنل خانم و اقا نیازمندیم کارگر
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
سالندار خانم و آقا ظرف شور و نیروی خدماتی ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کافه
با جای خواب
سالن دار و آماده سازی رستوران حکیم نظامی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
استخدام باریستا و سالندار و ظرفشور
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
سالندار و کمک آشپز فست فود
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود