× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نقاش اصفهان 85 آگهی
تعدادی نیروی جوان اقا جهت کار نقاشی ساختمان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام نقاش ساختمان ماهر و نیمه ماهر
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام 16 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی جی
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
استخدام 10 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی جی
ورودی
با سابقه کار
انگلیسی
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
نیاز به استاد کار نقاشی ساختمان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نقاش
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نقاش.نگارگر.تذهیب کار وطراح خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارگرساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نقاش پیستوله
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نقاشی روی مس و چوب همراه با آموزش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت