× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام آقا اصفهان 9483 آگهی
دوزنده گیوه، نیروی دوخت
اختصاصی
بدون سابقه کار
صنایع دستی
دارای کارت پایان خدمت
جوشکار حرفه ای اکسی استیلن
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مهندس مکانیک در واحد پشتیبانی
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
مکانیک
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس فروش (خانم و آقا ) فقط اصفهان
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
جوشکار حرفه ای آرگون (TIG)
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مهندس الکترونیک، مکانیک و فیزیک
اختصاصی
بدون سابقه کار
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس وپشتیبان شبکه وتجهیزات کامپیوتریIT
اختصاصی
با سابقه کار
کامپیوتر
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام مهندس معدن گرایش استخراج
اختصاصی
با سابقه کار
معدن
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام در شرکت بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
اتوکدکار یا آشنایی با اتوکد
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Auto CAD
بدون کارت پایان خدمت