× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام اصفهان 12832 آگهی
دوزنده گیوه، نیروی دوخت
اختصاصی
بدون سابقه کار
صنایع دستی
دارای کارت پایان خدمت
استخدام منشی خانم باروابط عمومی بالا
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
جوشکار حرفه ای اکسی استیلن
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مهندس مکانیک در واحد پشتیبانی
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
مکانیک
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس فروش (خانم و آقا ) فقط اصفهان
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
استخدام نیروی کار تمام وقت
اختصاصی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
جوشکار حرفه ای آرگون (TIG)
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام مهندس الکترونیک، مکانیک و فیزیک
اختصاصی
بدون سابقه کار
الکترونیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس وپشتیبان شبکه وتجهیزات کامپیوتریIT
اختصاصی
با سابقه کار
کامپیوتر
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
استخدام مهندس معدن گرایش استخراج
اختصاصی
با سابقه کار
معدن
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت