× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارگر ساده تبریز 1008 آگهی
نیازمند کارگر ساده پاره وقت 7عصر تا11شب
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارگر ساده یا اتو کار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارگر ساده از ۱۶سال تا زیر ۵۰ سال
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارگر ساده کابینت سازی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مجسمه سازی و کارهای هنری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
همکار اقا/خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
کارگر باتجربه برای زدن لوله سیمانی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
کارگر ساده و ماهر (تولید نبشی)
ورودی
بدون سابقه کار
برق
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
بیمه