× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام شرکت تولیدی تبریز 111 آگهی
پرسکار با بیمه و مزایا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
کارگر ساده خانم و آقا در شرکت تولیدی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
داروخانه
بیمه
تراشکار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
مدیر فروش یا بازاریاب
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
کارگر ساده
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
کارگر خط تولید
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی با حقوق ثابت، بیمه و پاداش در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
کارشناس و برنامه ریز فروش (خانم)
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
اپراتور تراش cnc ماهر یا نیمه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه
استخدام آشپز آقا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
بیمه