× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کارخانجات تبریز 478 آگهی
مونتاژ کار خانم و آقا کارخانه ی تولید اسباب بازی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام آقا در کارخانه جهت امورات خدماتی نظافتی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام کارگر خدماتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
استخدام کارگر انبار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
کارانه
جذب نیروی اقا در کارخانه قطعات خودرو با مزایا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کارگر ساده شیفت شب
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
کارگرساده،کارخانه رادیات سازی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
کارگر آقا و خانم برای خط تولید
ورودی
با سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
مونتاژ لوازم خانگی(بخاری برقی)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
سرویس ایاب و ذهاب
حسابدار خانم
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار حسابداری سپیدار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه