× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نسیم شهر 531 آگهی
چرخکار راسته دوز مانتو
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پیک متوری پاره وقت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
خیاط مزدی دوز (خانگی) بیرون بر (در منزل) نیازمندیم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی جهت کار در پایانه حمل و نقل نسیم شهر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی خانم جهت بازاریابی به صورت تلفنی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
کارگر ساده بسته بندی در کارخانه دونات و کلوچه
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام وسط کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
کارگر انبار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
فروشنده رستوران فقط خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
صبحانه
استخدام کارگرساده در خط تولید و بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب