× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدامی جدید 68787 آگهی
استخدام تکنیسین فنی الکترونیک
اختصاصی
با سابقه کار
الکترونیک
فوق دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
استخدام منشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شاگرد مکانیک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
تعمیرگاه
کارگرساده وکمک آشپز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
همکاری در فروش پوشاک بانوان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام وانت مسقف ( شرکت پستی )
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی خانم
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
شاگرد جلوبندی ساز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
تعمیرگاه
ناخنکار ومژه کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
منشی دفتر آموزش سهام
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت