× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام اسنوا امروز 10 خرداد 1403

88 آگهی
استخدام فروشنده در اسنوا لار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
کارشناس بازرگانی (تامین تجهیزات پتروشیمی)
ورودی
بدون سابقه کار
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بین المللی
همکار خانم فروش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام کارشناس فروش در کرمانشاه
ورودی
با سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام دوو و اسنوا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام کارشناس کالیبراسیون تجهیزات در صنعتی گلشهد نقش جهان در شاهین شهر
ورودی
با سابقه کار
برق
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام سرپرست آزمایشگاه در صنعتی گلشهد نقش جهان در شاهین شهر
ورودی
با سابقه کار
صنایع
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام تکنسین تاسیسات در صنعتی گلشهد نقش جهان در شاهین شهر
ورودی
با سابقه کار
مکانیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام کارشناس مهندسی برق و الکترونیک در صنعتی گلشهد نقش جهان در شاهین شهر
ورودی
بدون سابقه کار
برق
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه
استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها در صنعتی گلشهد نقش جهان در شاهین شهر
ورودی
با سابقه کار
صنایع
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
بیمه