× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام افق کوروش 480 آگهی
استخدام افق کوروش شعبه گلزار2
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کار در فروشگاه افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
راننده خاور 608
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به تعدادی آقا جهت کار در فروشگاه نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
فروشنده فروشگاه پاره وقت
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام فروشگاه افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
نیازمند نیرو افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
با خودرو
استخدام نیروی کار افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدامی افق کوروش
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیروی فروشگاه زنجیره افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه