× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام افق کوروش 424 آگهی
استخدام کارمند آقا جهت کار در افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
استخدام بازاریاب و ویزیتور در پخش سراسری هاتف پایلار در تبریز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نیروی خانم افق کوروش جانبازان
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
استخدام کارشناس
ورودی
با سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کارمند تعمیر و نگهداری در شرکت افق کوروش
ورودی
با سابقه کار
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
پیک موتوری ثبت نام موتورسوار استخدام نیرو
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیرو خانم و آقا فروشگاه
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
جذب پیک در فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام پیک موتوری و خودرو در شهر آبیک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
نیروی فروشگاهی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت