× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام افق کوروش 227 آگهی
نیرو مرد و زن برای افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
نیروی چیدمان و صندوق
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام نیروی چیدمان در فروشگاه افق کوروش
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
راننده پایه یک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام درشرکت تپسی حقوق ثابت وبیمه
ورودی
بدون سابقه کار
کار با اینترنت
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارگر کارواش
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارواش
بیمه
استخدام مرد فروشگاه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
کارگر ساده و فروشنده فروشگاهی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
استخدام کارگر مغازه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
نیرو آقا برای فروشگاه افق کوروش
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه