× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دیجی کالا 177 آگهی
نیروی جوان جهت بسته بندی و ارسال به دیجی کالا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
دیجی کالا ماشین موتور وانت اقا و خانم
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نیاز به سرمایه گذار با درآمد میلیاردی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
دیجی‌کالا- استخدام در انبار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
دیجی‌کالا- استخدام در انبار دیجی کالا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
دیجی‌کالا-استخدام نیروی انبار(+سرویس و مزایا)چیدمان، جابجایی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
دیجی‌کالا- استخدام در انبار های دیجی‌کالا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
دیجی‌کالا- استخدام در انبار های غرب تهران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
دیجی‌کالا- استخدام نیرو در انبار (+مزایا و سرویس)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام راننده دارای ماشین سواری یا وانت
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه