× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام دیجی کالا 177 آگهی
دستیار فروش/بازاریابی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
کار اینترنتی دورکاری
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
بدون کارت پایان خدمت
کار دورکاری مدیریتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه اینترنتی
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام درشرکت تپسی حقوق ثابت وبیمه
ورودی
بدون سابقه کار
کار با اینترنت
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام راننده باماشین
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام راننده با ماشین سواری در دیجی کالا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با خودرو
همکار در فروشگاه اینترنتی
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام موتوری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
دعوت به همکاری از رانندگان تاکسی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
با خودرو