× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
آگهی های استخدامی و کاریابی بیمه پاسارگاد 103 آگهی
جذب بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
اعطای کد نمایندگی بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
پذیرش نماینده رسمی
ورودی
با سابقه کار
دکتری
بدون کارت پایان خدمت
استخدام سازمان بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه تکمیلی
استخدام در شرکت بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
به خوزستانی های شرکت
ورودی
بدون سابقه کار
بازنشسته
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
امنیت شغلی
دعوت به همکاری با مزایا و بیمه تکمیلی شرکت بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
بازنشسته
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
امنیت شغلی
کارمند فروش در بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس فروش با حقوق تا ۱۵ میلیون در بیمه پاسارگاد در کاشان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
جذب نیرو بیمه پاسارگاد یزد میبد اردکان و حومه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت