× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام بیمه پاسارگاد 219 آگهی
کارآموز برای کافی نت و نمایندگی بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کافی نت
اعطای نمایندگی بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فراخوان بزرگ بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه تکمیلی
تکمیل سازمان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
آزمایشگاه
اعطای کد نمایندگی بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
منشی دفتر بیمه پاسارگاد
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
جذب کارشناس بیمه پاسارگاد در ایذه و حومه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دعوت به همکاری برای کارشناس بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
استخدام در شرکت بیمه با حقوق ثابت
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
هتل
حقوق ثابت
کارشناس فروش بیمه زندگی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت