× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام بیمه پاسارگاد 318 آگهی
اعطای کدنمایندگی رسمی بیمه پاسارگاد ازطرفربیمه مرکزی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
اعطای کد نمایندگی بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دعوت به همکاری در بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نماینده فروش بیمه پاسارگاد
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
دفتر بیمه
جذب نیروی کار در بیمه‌ پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
جذب نیروی کار در دفتر نمایندگی بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار دفتری بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
جذب نیرو در بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فرصت شغلی مناسب در بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نمایندگی بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت