× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام بیمه پاسارگاد 637 آگهی
جذب نیرو بیمه پاسارگاد زیر نظر شعبه مرکزی
ورودی
بدون سابقه کار
بازنشسته
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
استخدام کارشناس فروش در شرکت بیمه پاسارگاد در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارمند فروش و بازاریابی بیمه در بیمه پاسارگاد در البرز
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارمند فروش و بازاریابی بیمه در بیمه پاسارگاد در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
استخدام کارمند فروش و بازاریابی بیمه در بیمه پاسارگاد در تهران و البرز
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
مشاور بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دعوت به همکاری در بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
جذب نمایندگان فعال دربیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
جذب نیرو با قرارداد رسمی شرکت بیمه پاسارگاد
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه تکمیلی
جذب منشی .بازاریاب فروش.وآموزشیار بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
آشنا به کامپیوتر
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت