× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام اسنوا 20 آگهی
استخدام مشاور فروش در کرمانشاه
ورودی
با سابقه کار
نرم افزارهای office
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
فروشنده توانمند برای شرکت انتخاب
ورودی
با سابقه کار
دیپلم
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
نیاز به اریسان و نیسان جهت پخش محصولات اسنوا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
استخدام مشاور فروش و مدیر فروشگاه اسنوا
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
استخدام 4 عنوان شغلی در شرکت اسنوا در اصفهان
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
صنایع
فوق لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
بیمه
اعطای نمایندگی شرکت دکاپست
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
اعطای نمایندگی شرکت دکاپست
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
اعطای نمایندگی شرکت دکاپست
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نیروی خانم فروشنده بسته بند فروشگاه نان شیفت عصر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام کارشناس اداری و منابع انسانی در اسنوا در تهران
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه