× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام اسنوا 76 آگهی
جذب ۲ نفر ویزیتور در شرکت سن ایچ شعبه اردبیل
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت پخش
بیمه
استخدام مدیر فروشگاه و مشاور فروش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام رئیس شعبه در شرکت کوانتوم (اسنوا) در 8 استان کشور
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام 4 عنوان شغلی در گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در لرستان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام 6 عنوان شغلی در شرکت کوانتوم (اسنوا) در 18 استان کشور
ورودی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام 4 عنوان شغلی در گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در همدان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام کارشناس فروش در شرکت کوانتوم (اسنوا) در 16 استان کشور
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام 4 عنوان شغلی در گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در مرکزی
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام 4 عنوان شغلی در گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در گیلان
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
استخدام 4 عنوان شغلی در گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در مازندران
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
بیمه