× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام اسنوا 56 آگهی
تکنسین داروخانه - نسخه پیچ
اختصاصی
با سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
داروخانه
استخدام راننده همراه خودرو
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
سرویس ایاب و ذهاب
کارگر مرغ خورد کن
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
حسابداری
ورودی
بدون سابقه کار
حسابداری
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
داروخانه
کارگر خدمات اداری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
تکنسین نصب و تعمر لوازم خانگی
ورودی
بدون سابقه کار
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
فروشنده لوازم خانگی (اسنوا)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه لوازم خانگی
اصلاحکار برای سالن زیبایی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
استخدام کاربر فروش خانم
ورودی
بدون سابقه کار
نرم افزار هلو
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
فروشنده و کارشناس
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه