× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام اسنوا 28 آگهی
فروشنده فروشگاهی
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
فروشنده فروشگاهی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هلدینگ
بیمه
مشاور فروش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
مسئول فروشگاه های زنجیره ای اسنوا
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
نیازمند به سرمایه گذار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
چاپخانه
فروشنده فروشگاهی
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
هلدینگ
بیمه
مشاور فروش شرکت اسنوا
ورودی
بدون سابقه کار
کار با اینترنت
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
فروشنده فروشگاه
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
مشاور فروش
ورودی
با سابقه کار
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
نیازمندراننده پایه دو کار با مینی بار
ورودی
با سابقه کار
بازنشسته
بدون کارت پایان خدمت
صبحانه