× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام یزد با جای خواب 23 آگهی
نیازمند استا کاشی کاری و شاگرد دوغاب ریز
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارگر سنگ کاری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
آشپز،سالن دار،خدماتی،کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
فروشنده حرفه ای مبلمان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
با جای خواب
استخدام کارگر خدمات در کاشی عقیق
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
پرستار شخصی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام نیروی ساده کافه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کافه
با جای خواب
استخدام نیروی آقاحراست...
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام 5 نفر تکنسین فنی در شرکت کاشی عقیق
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام 2 نفر انباردار(آقا)
ورودی
با سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
شهرک صنعتی
با جای خواب