× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کرمان با جای خواب 122 آگهی
نیازمند نیروی ماهر فعال برا ساندویچی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
با جای خواب
نیرو جهت کار درکارواش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
جذب نیرو در شرکت رزرو هتل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هتل
با جای خواب
پارکبان با جای خواب و بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کار در مزائیک سازی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
پارکبان جهت کار در رستوران نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
به یه نفر برا کار در چایخانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام نیرو رستوران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
اسخدام آشپز فست فود
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
استخدام نیرو با جای خواب راه دور
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب