× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام شیراز با جای خواب 613 آگهی
به چندنفرنیروی انباردار شهرستانی نیازمندم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام نیرو فست فود
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
با جای خواب
کارگر ساده برای میوه فروشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
میوه فروشی
با جای خواب
آشپز ،کمک آشپز،صندوقدار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام شاگردمکانیک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام منقلدار ۲ شیفت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
لیبل زن وتراکت پخش کن خانم واقا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
نیازمند نیروی قلیان‌زن و سالن دار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
نیازمند یک نفر آقا جهت نگهبانی در نمایندگی محمدی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام سالندار و امور نظافت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
با جای خواب