× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام شیراز با جای خواب 47 آگهی
استخدام نیروی کار رستوران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
کارگر ماهر و سالندار فست فود
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
با جای خواب
کارگر ماهر کارواش با پورسانت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
با جای خواب
نیروی ساده(ظرفشور) بیرون بر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
سالندار کافه ژولپ شعبه1ولیعصرقصردشت-شعبه2بازار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
مرغ کار کار مرغ کارگاه
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
نیازمند آشپز حرفه ای .و پیک موتوری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارگر کارواش جهت شستشوی خودرو سواری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارواش
با جای خواب
استخدام نیرو در کافه بستنی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کافه
با جای خواب
استخدام فروشنده آقا و خانم
ورودی
بدون سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب