× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کرج با جای خواب 199 آگهی
استخدام کمک آشپز با بیمه در شرکت دبش سبز گستر در البرز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام نیرو کار در کارگاه خیاطی (تولیدی)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
تعمیرکار و مکانیک خودرو
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
تعمیرگاه
با جای خواب
استخدام پارکبان در رستوران تیروژ
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
کارگر ساده دست به اچار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
به یک صندوق دار و کمک آشپز و یک پارکبان نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
با جای خواب
کارگر ساده برای تولید نیازمندیم
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
۳۰ نفر کارگر خانم و آقا نیازمندیم (ایرانی،افغان)
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
فروشگاه
با جای خواب
حراست با جای خواب
ورودی
بدون سابقه کار
بازنشسته
فوق دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
با جای خواب