× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کرج با جای خواب 103 آگهی
کارخانه پودر و مکمل ورزشی با جای خواب‌بیمه‌غذا
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام راننده/کارگر/کارخانه ای معدنی بامزایا
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کارگر ساده با جای خواب و غذا(سس و رب)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارگر ساده با جای خواب(کارخانه بستنی)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کارگر ساده با جای خواب (شرکت دارویی)
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
بدون کارت پایان خدمت
شرکت دارویی
با جای خواب
کارگر ساده آقا در کارخونه پودر کاکائو با جای خواب
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
صافکاری و نقاش
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارگر بسته بندی در داروسازی معتبر
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کارگر ساده با جای خواب و غذا در شرکت دارویی
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کار در طباخی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب