× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام اصفهان با جای خواب 239 آگهی
شاگرد برای نصب کاغذدیواری
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
گریل کار، پیتزازن،همبرگر
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
با جای خواب
پرستار سالمند خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارگر ساده ساختمانی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارگر جهت کار درکارخانه تولیدی شهرک صنعتی کوهپایه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
خیاط کت زنانه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارخانه تولید مواد غذایی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
کارگر ساده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام1 نفر نگهبان برای مجتمع مسکونی
ورودی
بدون سابقه کار
بازنشسته
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
کارگر انبار مواد غذایی شیفت صبح
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب