× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام پورسانتی 12790 آگهی
استخدام ناخنکار و مژه کار حرفه ای
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس فروش و بازاریابی
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کارشناس فروش حرفه ای خانم
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
سالن کار خانم با سابقه کار
اختصاصی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
کارشناس بازرگانی حوزه نفت و گاز
اختصاصی
با سابقه کار
نرم افزار Microsoft Excel
انگلیسی
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
استخدام کارشناس فروش و بازاریاب
اختصاصی
با سابقه کار
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
بیمه
استخدام خانم منشی مجرد
اختصاصی
بدون سابقه کار
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
جذب مشاورآقا و خانم دراملاک
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دفتر املاک
صبحانه
کارشناس فروش شرکت وارش خودرو
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
درخواست همکاری کارشناسی عمران جهت تغییرات شرکت
ورودی
بدون سابقه کار
عمران
بدون کارت پایان خدمت