× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام پروژه ای 4031 آگهی
راننده شرکت نفت با بیمه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت پخش
بیمه
نیازمند نیروی کمکی جوشکار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام منشی خانم جهت کاردفتری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نماکار و اجر کار
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
نصاب اگزاست فن، سانتریفیوژ، مکنده، دمنده
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سنگ کاری نمای کاشی و سرامیک کاری ساختمان
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیرو فنی برق و کار اموز برق
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
تولید محتوا خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پیمانکار خاکبرداری
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
جوشکار ارگون وکمکی ترجیح صنایع غذایی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت