× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نیمه وقت 11591 آگهی
منشی جهت دفتر حقوقی
اختصاصی
بدون سابقه کار
تایپ
حقوق
بدون کارت پایان خدمت
فروشنده خانم پوشاک زنانه
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
حقوق ثابت
دعوت به همکاری تجاری
اختصاصی
بدون سابقه کار
کار با اینترنت
مدیریت
لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
شرکت دانش بنیان
استخدام حسابدار مجتمع مسکونی -پاره وقت
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
نرم افزار Microsoft Excel
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارگر ساده آقا و خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
نیروی نگهبان حفاظتی و مراقبتی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام نیمه وقت خانم فروشنده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
کار در منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام همکار خانم انتشارات نفیس پارس
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
انتشارات
نیازمند نیروی خانم برای ریختگری گلدان‌های گچی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت