× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام نیمه وقت 39560 آگهی
جذب نیروی شرکت دانش بنیان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت دانش بنیان
نیرزمند همکار خانم در رستوران
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
رستوران
بیمه
فروشنده وصندوقدار خانم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارگر کارواش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کارواش
کاشت مو(سورت و کاشت)
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
پرستار کودک پاره وقت
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
موادغذایی فروشنده
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
هایپر مارکت سیبا بین صیاد شیرازی ۹ و ۱۱
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فروشگاه
کارگر گاری کبابی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کبابی
نیروی خانم جهت نظافت و آشپزی
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه