× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام شیفت صبح 3465 آگهی
کارگر ساده دست به آچار
اختصاصی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
به چند نفر کارگر آقا ساده و نیمه ماهر جهت کار در شرکت تولید قطعات خودرو و تراکتور نیازمندیم.
اختصاصی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
ستخدام ليسانس حقوق خانم
اختصاصی
بدون سابقه کار
حقوق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارشناس مناقصه و پشتیبانی فروش
اختصاصی
بدون سابقه کار
انگلیسی
برق
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
بازاریابی و فروش میلگرد
اختصاصی
با سابقه کار
فوق لیسانس
دارای کارت پایان خدمت
جوان آقا ایرانی 22ساله
اختصاصی
بدون سابقه کار
دانشجو
دیپلم
بدون کارت پایان خدمت
پرسنل برای فست فود
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فست فود
استخدام اپراتور آقا جهت خط تولید کارخانه
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
کارخانجات
بیمه
کارگر نیمه ماهر
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت تولیدی
کارانه
نیرو کار ٠هت هایپر مارکت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
سوپر مارکت