× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام یزد کار در منزل 16 آگهی
شغل خانگی پرورش حلزون سرمایه گذاری کار در منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
دعوت به کار و درامد بدون سرمایه اولیه
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار در منزل با گوشی یزد
ورودی
با سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
فراخوان جذب نیرو جهت کار در منزل بانوان
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار در منزل نظافت
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار در منزل با گوشی همراه بانوان
ورودی
بدون سابقه کار
دانشجو
بدون کارت پایان خدمت
طب سنتی مجازی و بین‌المللی مجازی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار در منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
حقوق ثابت
کار در منزل با درآمد فقط با یه گوشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
استخدام جهت کار خانگی بسته بندی (بادکنک)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه