× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام زرقان - فارس کار در منزل 5 آگهی
کار در منزل (سود تضمینی با قرارداد خرید محصولات)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
شرکت بازرگانی
بیمه
کارگاه +کار در منزل بسته بندی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بسته بندی محصولات
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کاردرمنزل بسته بندی خشکبار
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه
کار در منزل «بسته بندی»
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
بیمه