× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo
استخدام کار در منزل 3757 آگهی
خانم جوان جهت کار در خانه بازی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مهدکودک
کاردرمنزل(همکاری درفروش محصولات ارایشی و بهداشتی)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کلینیک زیبایی
کار در منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به ۴۰نفر خانوم جهت بسته بندیه زعفران در منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
به یک منشی نیازمندم
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار در منزل
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار در منزل جهت دوخت کیف ارایشی
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار در منزل کار روی لباس دوخت پاپیون
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
مربی کودک در منزل(خانم)
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
کار درمنزل با درامد عروسک دوز
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت