× خانه استخدامی های جدید جستجوی نیروی کار ثبت نام کارجو ثبت نام کارفرما ورود به پنل
logo

آگهی استخدام یزد با جای خواب امروز 31 خرداد 1403

29 آگهی

لیست آگهی‌های استخدام یزد با جای خواب

جذب نیروی جوان خرید فروش
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
استخدام چندین عنوان شغلی همراه با خوابگاه در یزد
ورودی
بدون سابقه کار
مکانیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام چندین عنوان شغلی همراه با خوابگاه در یزد
ورودی
بدون سابقه کار
مکانیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام چندین عنوان شغلی همراه با خوابگاه در یزد
ورودی
بدون سابقه کار
مکانیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام چندین عنوان شغلی همراه با خوابگاه در یزد
ورودی
بدون سابقه کار
مکانیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام چندین عنوان شغلی همراه با خوابگاه در یزد
ورودی
بدون سابقه کار
مکانیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
استخدام چندین عنوان شغلی همراه با خوابگاه در یزد
ورودی
بدون سابقه کار
مکانیک
لیسانس
بدون کارت پایان خدمت
کارخانجات
با جای خواب
نیروی خانم واقا
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
با جای خواب
نیروی آشپز خانه، سالن،چایخانه، صندوق
ورودی
بدون سابقه کار
بدون کارت پایان خدمت
آشپزخانه
با جای خواب
استخدام آقا در انبار (تهران)
ورودی
بدون سابقه کار
دارای کارت پایان خدمت
با جای خواب