اخبار مرتبط
آخرین اخبار‌
تخصص و ویژگی‌ها

پیگیر نرم افزارهای office

رشته تحصیلی

حسابداری

حوزه کاری (صنف)

هلدینگ

نحوه‌ی همکاری و مزایا

بیمه

جنسیت

آقا

سابقه کاری

با سابقه کار

وضعیت نظام وظیفه

بدون نظام وظیفه