اخبار مرتبط
آخرین اخبار‌
رشته تحصیلی

حسابداری

وضعیت تحصیلی

لیسانس

نحوه‌ی همکاری و مزایا

تمام وقت

جنسیت

خانم آقا

سابقه کاری

با سابقه کار

وضعیت نظام وظیفه

بدون نظام وظیفه